Kalwaria Zebrzydowska 33 873 35 67

Wadowice 33 873 87 80

Sułkowice 12 272 50 08

Auto szkoła Maj

Świadectwa kwalifikacji

Kwalifikacja wstępna

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ – przeznaczony jest dla osób, które ubiegają się o prawo jazdy:

i nie ukończyły wieku:

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ – przeznaczony jest dla osób które uzyskały prawo jazdy:

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przeznaczone jest dla osób, które poszerzają swoje uprawnienia do kierowania pojazdami (np. posiadają uprawnienia na przewóz rzeczy oraz odbyły kurs kwalifikacji wstępnej  lub kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej i zamierzają zdobyć uprawnienia na przewóz osób).

Kurs trwa 70 godzin i obejmuje:

Wiek:

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej przeznaczone jest dla osób, które poszerzają swoje uprawnienia do kierowania pojazdami (np. posiadają uprawnienia na przewóz rzeczy oraz odbyli kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej i zamierzają zdobyć uprawnienia na przewóz osób).
Kurs trwa 35 godzin i obejmuje:

Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej przeznaczone jest dla osób, które poszerzają swoje uprawnienia do kierowania pojazdami (np. posiadają uprawnienia na przewóz rzeczy oraz odbyli kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej i zamierzają zdobyć uprawnienia na przewóz osób).

Kurs trwa 35 godzin i obejmuje:

Wiek: