Kalwaria Zebrzydowska 33 873 35 67

Wadowice 33 873 87 80

Sułkowice 12 272 50 08

Auto szkoła Maj

Kat. C

Wiek

Prawo jazdy  kategorii C można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 21 roku życia   lub w wieku 18 lat + kwalifikacja wstępna rozszerzona.

Prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • w/w pojazdem z przyczepą lekką do 750 kg\pojazdami określonymi dla kat. AM
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

Liczba Godzin Kursu:

 • zajęcia teoretycznych: 20 x 45min
 • zajęcia praktycznych: 30 x 60min

Zapis

Dokumenty wymagane do wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę tzw. PKK:

 • Wniosek o wydanie prawa jazdy
 • Orzeczenie lekarskie (x 2 jeśli myślisz o robieniu kwalifikacji)
 • Orzeczenie psychologiczne  (x 2 jeśli myślisz o robieniu kwalifikacji)
 • Aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,5cm x 4,5cm
 • Dokument potwierdzający zameldowanie – dowód osobisty lub paszport oraz prawo jazdy innej kat. jeśli posiadasz
 • Pisemną zgodę rodzica  jeżeli osoba nie jest pełnoletnia

Po złożeniu w/w dokumentów Wydział Komunikacji – Dział Prawa Jazdy  zgodnym z miejscem zameldowania generuje  PKK .

Osoba zainteresowana odbiera swój profil PKK i udaje się do naszego  Ośrodka Szkolenia Kierowców celem złożenia dokumentów i rozpoczęcia szkolenia.

Zapisać można się  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00. Zapraszamy.

Prawo jazdy