Kalwaria Zebrzydowska 33 873 35 67

Wadowice 33 873 87 80

Sułkowice 12 272 50 08

Auto szkoła Maj

Kat. B + E

Wiek

Prawo jazdy  kategorii BE można rozpocząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia.

Prawo jazdy kat. BE uprawnia do kierowania:

  • pojazdem określonym w kategorii B, łącznie z przyczepą, przy czym dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t.
  • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami).

Liczba Godzin Kursu:

  • zajęcia praktycznych: 15 x 60min

Zapis

Dokumenty wymagane do wyrobienia Profilu Kandydata na Kierowcę tzw. PKK:

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy
  • Orzeczenie lekarskie
  • Aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,5cm x 4,5cm
  • Dokument potwierdzający zameldowanie – dowód osobisty lub paszport oraz prawo jazdy innej kat. jeśli posiadasz
  • Pisemną zgodę rodzica  jeżeli osoba nie jest pełnoletnia

Po złożeniu w/w dokumentów Wydział Komunikacji – Dział Prawa Jazdy  zgodnym z miejscem zameldowania generuje  PKK .

Osoba zainteresowana odbiera swój profil PKK i udaje się do naszego  Ośrodka Szkolenia Kierowców celem złożenia dokumentów i rozpoczęcia szkolenia.

Zapisać można się  od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 16:00. Zapraszamy.

Prawo jazdy kategoria B+E