picture
KWALIFIKACJA WSTĘPNA


Dla osób które uzyskały prawo jazdy:

 • kat C po 10 września 2009 roku
 • kat D po 10 września 2008 roku


Wymagany wiek


Dla kat. C1,C,C1+E,C+E - (18 - 21 LAT)
Lub
Dla kat.i D1,D,D1+E,D+E - (21-23LAT)


Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć, w tym:

 • w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycznych
 • w części specjalistycznej:
 • 65 godzin zajęć teoretycznych,
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym,
 • 4 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych.


Wymóg uzyskania kwalifikacji wstępnej nie dotyczy osób posiadających prawo jazdy kategorii:

 • D1,D1+E,D,D+E – wydane przed 10 września 2008roku.
 • C1,C1+E,C,C+E – wydane przed 10 września 2009roku.KWALIFIKACJA WSTĘPNA PRZYŚPIESZONA


Dla osób, które uzyskały prawo jazdy:


kat C1,C,C1+E,C+E po 10 września 2009 roku i posiadają więcej niż 21 lat
kat D1,D,D1+E,D+E po 10 września 2008 roku i posiadają więcej niż 23 lata


Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej obejmuje 140 godzin zajęć, w tym:

 • w części podstawowej 97 godzin zajęć teoretycznych
 • w części specjalistycznej:
 • 33 godzin zajęć teoretycznych,
 • 2 godziny zajęć praktycznych jazdy w warunkach specjalnych,
 • 8 godzin praktycznych zajęć w ruchu drogowym.KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA

Dla osób które poszerzają swoje uprawnienia do kierowania pojazdami (np posiadają uprawnienia na przewóz rzeczy oraz odbyli kurs kwalifikacji wstępnej i zamierzają zdobyć uprawnienia na przewóz osób)

Kurs trwa 70 godzin i obejmuje:


zajęcia teoretyczne część specjalistyczna trwające 65 godzin
zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 5 godzin jazdy indywidualnej.

Wymagany wiek:

 • kat C przed uzyskaniem 21 lat
 • kat D przed uzyskaniem 23 lat


KWALIFIKACJA WSTĘPNA UZUPEŁNIAJĄCA PRZYSPIESZONA

Dla osób które poszerzają swoje uprawnienia do kierowania pojazdami (np posiadają uprawnienia na przewóz rzeczy oraz odbyli kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej i zamierzają zdobyć uprawnienia na przewóz osób)

Kurs trwa 35 godzin i obejmuje:


zajęcia teoretyczne część specjalistyczna trwające 33 godzin
zajęcia praktyczne w ruchu drogowym - 2,5 godziny jazdy indywidualnej.

Wymagany wiek:

 • kat C po uzyskaniu 21 lat
 • kat D po uzyskaniu 23 lat


SZKOLENIA OKRESOWE KIEROWCÓW (przewóz rzeczy lub osób)

Dla osób które uzyskały prawo jazdy:


Kat C1, C, C1+E, C+E 10 do września 2009 roku
Kat D1, D, D1+E, D+E 10 do września 2008 roku

Obowiązek takiego przeszkolenia wynika z art. 39a ust. 1 ustawy o Transporcie drogowym. Terminy szkoleń wynikają z daty zdobycia po raz pierwszy prawa jazdy kat. C i D:
Do:

10 września 2009r. w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980r.
10 września 2010r.
10 września 2010r. w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
 • kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980r.
 • kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990r.
10 września 2011r

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

 • kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995r.
 • kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995r.
10 września 2012r

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

 • kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000r.
 •  kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005r.
10 września 2013r

w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:

 • kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005r.
 • kategorii D1 lub D od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008r.
10 września 2014r. w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009r.

© AUTO SZKOŁA MAJ. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kalwaria Zebrzydowska
call