picture

 

Prawojazdy Kategoria C

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz. U. Nr. 30. poz. 151 ze zm.), która weszła w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku, przed zapisem na kurs w naszym ośrodku szkolenia kierowców, każdy z kursantów musi zgłosić się do Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym zgodnego ze swoim miejscem zameldowania by wygenerować swój Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) a następnie zgłosić się do nas.

 

Nasz pojazd: Renault Midlum

 

Prawo jazdy kat. C uprawnia do kierowania:

-pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z -wyjątkiem autobusu,
-w/w pojazdem z przyczepą lekką,
-pojazdami określonymi dla kat. AM;
-ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.

 

Prawo jazdy tej kategorii można rozpocząć mając ukończone 21 lat lub 18 lat jeżeli została ukończona kwalifikacja wstępna rozszerzona.

 

Liczba Godzin Kursu:

ilość godzin teoretycznych: 20 x 45 minut
ilość godzin praktycznych: 30 x 60 minut

 

 

Zapisy - Terminarz

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00

 

Dokumenty wymagane do wyrobienia  Profilu Kandydata na Kierowcę tzw PKK:

  • Dokument potwierdzający zameldowanie - dowód osobisty lub paszport
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
  • Orzeczenie psychologiczne (wymagane dla kategorii C,CE,D)
  • Aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,5cm x 4,5cm
  • Wniosek o wydanie prawa jazdy
  • Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna (jeśli osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy chce rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed ukończeniem 18 roku życia)

 

Po złożeniu w/w dokumentów Wydział Komunikacji w dziale prawa jazdy zgodnym z miejscem zameldowania generuje Profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK. Osoba zainteresowana odbiera swój profil PKK i udaje się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców celem złożenia dokumentów i rozpoczęcia szkolenia.

Renault Midlum Renault Midlum
Renault Midlum Renault Midlum
Renault Midlum Renault Midlum
MAN MAN
MAN MAN
MAN MAN

© AUTO SZKOŁA MAJ. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kalwaria Zebrzydowska
call