picture

Prawojazdy Kategoria B1

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 roku (Dz. U. Nr. 30. poz. 151 ze zm.),
która weszła w życie z dniem 19 stycznia 2013 roku, przed zapisem na kurs w
naszym ośrodku szkolenia kierowców, każdy z kursantów musi zgłosić się do Wydziału
Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym zgodnego ze swoim miejscem zameldowania
by wygenerować swój Profil Kandydata na Kierowcę (PKK) a następnie zgłosić się do nas.

Nasze samochody:  Microcar
 
Prawo jazdy kat. B1 uprawnia do kierowania:
czterokołowcem
pojazdami określonymi dla kat. AM. ( motorowerem, czterokołowcem lekkim, zespołem złożonym z pojazdu określonego dla kat. AM oraz przyczepy)

Prawo jazdy tej kategorii można rozpocząć mając ukończone 16 lat.
 
Liczba Godzin Kursu:
ilość godzin teoretycznych: 30 x 45min
ilość godzin praktycznych: 30 x 60min

 

Zapisy - Terminarz

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 - 16:00

 

Dokumenty wymagane do wyrobienia  Profilu Kandydata na Kierowcę tzw PKK:

  • Dokument potwierdzający zameldowanie - dowód osobisty lub paszport
  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami
  • Aktualną kolorową fotografię o wymiarach 3,5cm x 4,5cm
  • Wniosek o wydanie prawa jazdy
  • Pisemną zgodę rodzica lub opiekuna (jeśli osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy chce rozpocząć szkolenie 3 miesiące przed ukończeniem 16 roku życia)

 

Po złożeniu w/w dokumentów Wydział Komunikacji w dziale prawa jazdy zgodnym z miejscem zameldowania generuje Profil Kandydata na Kierowcę tzw. PKK. Osoba zainteresowana odbiera swój profil PKK i udaje się do wybranego Ośrodka Szkolenia Kierowców celem złożenia dokumentów i rozpoczęcia szkolenia.

microcar microcar
microcar microcar
microcar microcar
microcar microcar

© AUTO SZKOŁA MAJ. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Kalwaria Zebrzydowska
call